User Tools

Site Tools


javno:fsbwireless

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
javno:fsbwireless [2011/04/21 15:02]
dalibor
javno:fsbwireless [2015/04/15 15:58] (current)
dalibor
Line 7: Line 7:
 Nužan preduvjet ikakvog rada i konfiguracije je računalo sa ispravno instaliranom (dakle sistemski driveri za bežičnu karticu su instalirani) i aktivnom (upaljenom) bežičnom (Wi-Fi) mrežnom karticom kompatibilnom sa 802.11b ili 802.11g standardima,​ te računalo ili mobilni telefon sa podržanim operativnim sustavom. Nužan preduvjet ikakvog rada i konfiguracije je računalo sa ispravno instaliranom (dakle sistemski driveri za bežičnu karticu su instalirani) i aktivnom (upaljenom) bežičnom (Wi-Fi) mrežnom karticom kompatibilnom sa 802.11b ili 802.11g standardima,​ te računalo ili mobilni telefon sa podržanim operativnim sustavom.
  
-Također, za pristup će vam biti neophodni korisničko ime i lozinka za CARNetove modemske ulaze (pravo ime dotičnih pristupnih podataka je AAI identitet) koje dobivate prilikom upisivanja na fakultet ili zaposlenja. Ako isti nemate ili ne znate lozinku, trebate se javiti g. Zlatku Brkiću situiranom u FSB računalnom centru.+Također, ​**za pristup će vam biti neophodni korisničko ime i lozinka** za CARNetove modemske ulaze (pravo ime dotičnih pristupnih podataka je AAI identitet) koje dobivate prilikom upisivanja na fakultet ili zaposlenja. Ako isti nemate ili ne znate lozinku, trebate se javiti g. Zlatku Brkiću situiranom u FSB računalnom centru.
  
 Korisnici FSB (Fakultet strojarstva i brodogradnje,​ Zagreb), TVZ (Tehničko veleučilište u Zagrebu) i VSS (Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb) koriste standardno FSBwireless za naziv bežične mreže za koju se spajaju (tzv. SSID). Korisnici FSB-a imaju AAI identitete najčešće u obliku iprezime@fsb.hr. Za korisnike TVZ je to iprezime@tvz.hr odnosno za VSS je to iprezime@vss.hr. Studenti sa ostalih fakulteta koji su u Eduroam mreži trebaju koristiti eduroam za ime mreže (SSID) te vlastite AAI identitete sa svoje institucije. Korisnici FSB (Fakultet strojarstva i brodogradnje,​ Zagreb), TVZ (Tehničko veleučilište u Zagrebu) i VSS (Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb) koriste standardno FSBwireless za naziv bežične mreže za koju se spajaju (tzv. SSID). Korisnici FSB-a imaju AAI identitete najčešće u obliku iprezime@fsb.hr. Za korisnike TVZ je to iprezime@tvz.hr odnosno za VSS je to iprezime@vss.hr. Studenti sa ostalih fakulteta koji su u Eduroam mreži trebaju koristiti eduroam za ime mreže (SSID) te vlastite AAI identitete sa svoje institucije.
  
-Sučelja za provjeru AAI identiteta i konfiguriranje lozinka su redom:+Sučelja za provjeru ​[[AAIatEDU|AAI identiteta]] i konfiguriranje lozinka su redom:
  
   * [[https://​ldap.fsb.hr/​|FSB LDAP]],   * [[https://​ldap.fsb.hr/​|FSB LDAP]],
Line 19: Line 19:
 Postavke za podržane operativne sustave se mogu naći na ovim linkovima Postavke za podržane operativne sustave se mogu naći na ovim linkovima
  
-  * [[fsbwifi_winxp|Windows XP]] 
-  * [[fsbwifi_winxp_proset|Windows XP / Intel PROSet]] 
   * [[fsbwifi_vista|Windows Vista / Windows 7]]   * [[fsbwifi_vista|Windows Vista / Windows 7]]
   * [[fsbwifi_ubuntu|Ubuntu]]   * [[fsbwifi_ubuntu|Ubuntu]]
 +  * [[fsbwifi_osx|Apple OS X 10.6 i raniji]] ​
   * [[fsbwifi_android|Android]]   * [[fsbwifi_android|Android]]
-  * [[fsbwifi_osx|Apple OS X]]+  * [[fsbwifi_iphone|iPhone i Apple OS X 10.7 i noviji]]
   ​   ​
javno/fsbwireless.1303390951.txt.gz · Last modified: 2011/04/21 15:02 by dalibor