User Tools

Site Tools


javno:fsbwireless

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
javno:fsbwireless [2011/04/21 15:04]
dalibor
javno:fsbwireless [2015/04/15 15:58]
dalibor
Line 11: Line 11:
 Korisnici FSB (Fakultet strojarstva i brodogradnje,​ Zagreb), TVZ (Tehničko veleučilište u Zagrebu) i VSS (Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb) koriste standardno FSBwireless za naziv bežične mreže za koju se spajaju (tzv. SSID). Korisnici FSB-a imaju AAI identitete najčešće u obliku iprezime@fsb.hr. Za korisnike TVZ je to iprezime@tvz.hr odnosno za VSS je to iprezime@vss.hr. Studenti sa ostalih fakulteta koji su u Eduroam mreži trebaju koristiti eduroam za ime mreže (SSID) te vlastite AAI identitete sa svoje institucije. Korisnici FSB (Fakultet strojarstva i brodogradnje,​ Zagreb), TVZ (Tehničko veleučilište u Zagrebu) i VSS (Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb) koriste standardno FSBwireless za naziv bežične mreže za koju se spajaju (tzv. SSID). Korisnici FSB-a imaju AAI identitete najčešće u obliku iprezime@fsb.hr. Za korisnike TVZ je to iprezime@tvz.hr odnosno za VSS je to iprezime@vss.hr. Studenti sa ostalih fakulteta koji su u Eduroam mreži trebaju koristiti eduroam za ime mreže (SSID) te vlastite AAI identitete sa svoje institucije.
  
-Sučelja za provjeru AAI identiteta i konfiguriranje lozinka su redom:+Sučelja za provjeru ​[[AAIatEDU|AAI identiteta]] i konfiguriranje lozinka su redom:
  
   * [[https://​ldap.fsb.hr/​|FSB LDAP]],   * [[https://​ldap.fsb.hr/​|FSB LDAP]],
Line 19: Line 19:
 Postavke za podržane operativne sustave se mogu naći na ovim linkovima Postavke za podržane operativne sustave se mogu naći na ovim linkovima
  
-  * [[fsbwifi_winxp|Windows XP]] 
-  * [[fsbwifi_winxp_proset|Windows XP / Intel PROSet]] 
   * [[fsbwifi_vista|Windows Vista / Windows 7]]   * [[fsbwifi_vista|Windows Vista / Windows 7]]
   * [[fsbwifi_ubuntu|Ubuntu]]   * [[fsbwifi_ubuntu|Ubuntu]]
 +  * [[fsbwifi_osx|Apple OS X 10.6 i raniji]] ​
   * [[fsbwifi_android|Android]]   * [[fsbwifi_android|Android]]
-  * [[fsbwifi_osx|Apple OS X]]+  * [[fsbwifi_iphone|iPhone i Apple OS X 10.7 i noviji]]
   ​   ​
javno/fsbwireless.txt · Last modified: 2015/04/15 15:58 by dalibor