User Tools

Site Tools


javno:fsbwifi_winxp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
javno:fsbwifi_winxp [2011/04/21 14:21]
dalibor
javno:fsbwifi_winxp [2011/04/21 14:30]
dalibor
Line 1: Line 1:
 +=====FSB Wireless=====
 +
 Instalaciju možemo podijeliti u tri dijela: Instalaciju možemo podijeliti u tri dijela:
   * instalaciju SecureW2 klijenta potrebnog za EAP-TTLS autorizaciju,​   * instalaciju SecureW2 klijenta potrebnog za EAP-TTLS autorizaciju,​
Line 68: Line 70:
  
 Odaberite mapu **Authentication**. Pod izbornikom **Select Authentication Method** treba biti **PAP**: Odaberite mapu **Authentication**. Pod izbornikom **Select Authentication Method** treba biti **PAP**:
 +
 +{{:​javno:​wifixp:​mwsnap023.jpg|}}
 +
 +Pod mapom **User account** trebate isključiti opcije **Prompt user for credentials** i **Use this account to logon computer**. U polje **Username** upišite svoje **AAI korisničko ime** (CMU korisnički račun, račun za spajanje na internet iz studentskih domova, odnosno putem modemskih linija od kuće, CARNet Mobile, itd.). Rečeno korisničko ime najčešće glasi **iprezime@fsb.hr** (prvo slovo imena i ostatak prezimena, no moguće je da je i drukčije - ovaj podatak morate dobiti od administratora ustanove).
 +
 +{{:​javno:​wifixp:​mwsnap024.jpg|}}
 +
 +Kliknite na gumb **OK** i pozatvarajte sve prozore s postavkama koje ste do tada otvorili. I to je to, trebali bi se automatsko spojiti unutar idućih par minuta.
 +
 +{{:​javno:​wifixp:​mwsnap037.jpg|}}
 +
 +
 +[[fsbwireless|FSBwireless]]
  
  
javno/fsbwifi_winxp.txt · Last modified: 2011/10/04 10:08 by dalibor