User Tools

Site Tools


javno:fsbwifi_iphone

This is an old revision of the document!


FSB Wireless

Da bi podesili FSBwireless na iPhone uređajima trebate napraviti konfiguracijsku datoteku koju onda trebate poslati na mail. Pošto to zahtijeva instalaciju dodatnih programa na računalo te podešavanje parametara bežične mreže napravili smo jednostavnu formu za slanje već pripremljene konfiguracije na mail.

Nužni preduvjeti su

  • Ispravno AAI@EDU korisničko ime i pripadajuća lozinka (u obliku iprezime@fsb.hr)
  • iPhone, iPad ili iPod uređaj koji ima konfiguran mail u njegovom klijent programu (nikako webmail)

Forma za slanje konfiguracije na vaš mail se nalazi ovdje

javno/fsbwifi_iphone.1318843978.txt.gz · Last modified: 2011/10/17 11:32 by dalibor