User Tools

Site Tools


javno:fsbwifi_android

This is an old revision of the document!


FSB Wireless

Android OS za mobilne uređaje je postao jako popularan kroz zadnjih godinu-dvije pa je time povećan broj upita kako ga spojiti na FSBwireless.

Preduvjeti za spajanje su:

  • Aktivan AAI@EDU račun
  • Mobilni uređaj sa Android operacijskim sustavom koji podržava protokole potrebne za autorizaciju

Prvi korak je otvoriti settings (na home screen pritisnite menu tipku pa odaberite settings)

Tu odabiremo Wireless & networks te ako nije upaljen wireless stavimo kvačicu pokraj Wi-Fi

Nakon toga u izborniku Wi-Fi settings pritiskom na FSBwireless dobivamo izbornik za podešavanje mreže

Postavke koje su važne su:

  • EAP method: TTLS
  • Phase 2 authentication: PAP
  • CA certificate: unspecified
  • User certificate: unspecified
  • Identity: Vaše AAI@EDU korisničko ime
  • Anonymous identity: prazno
  • Password: Vaša AAI@EDU lozinka

FSBwireless

javno/fsbwifi_android.1305885865.txt.gz · Last modified: 2011/05/20 12:04 by dalibor