User Tools

Site Tools


javno:fsbwifi_android

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
javno:fsbwifi_android [2012/01/04 10:37]
dalibor
javno:fsbwifi_android [2015/03/23 15:45]
dalibor
Line 1: Line 1:
-===== FSB Wireless ​=====+===== Eduroam ​=====
    
-Android OS za mobilne uređaje je postao jako popularan kroz zadnjih godinu-dvije pa je time povećan broj upita kako ga spojiti na FSBwireless.+Android OS za mobilne uređaje je postao jako popularan kroz zadnjih godinu-dvije pa je time povećan broj upita kako ga spojiti na Eduroam.
  
 Preduvjeti za spajanje su: Preduvjeti za spajanje su:
Line 15: Line 15:
 {{:​javno:​wifiandroid:​fsbwifi3.png|}} {{:​javno:​wifiandroid:​fsbwifi3.png|}}
  
-Nakon toga u izborniku //Wi-Fi settings// pritiskom na //FSBwireless// dobivamo izbornik za podešavanje mreže+Nakon toga u izborniku //Wi-Fi settings// pritiskom na //Eduroam// dobivamo izbornik za podešavanje mreže
  
 {{:​javno:​wifiandroid:​fsbwifi4.png|}} {{:​javno:​wifiandroid:​fsbwifi4.png|}}
Line 40: Line 40:
   * HTC Sensation   * HTC Sensation
   * HTC Wildfire   * HTC Wildfire
 +  * Samsung I5500 Galaxy 5
 +  * Samsung Galaxy S II
 +  * Samsung Galaxy S Advance GT-I9070
 +  * Samsung Galaxy Note N7000
 +  * SE Xperia Arc S
   * SE Xperia X10   * SE Xperia X10
   * SE Xperia X10 mini (Cyanogenmod 7)   * SE Xperia X10 mini (Cyanogenmod 7)
Line 47: Line 52:
  
   * HTC Magic   * HTC Magic
 +  * Motorola Defy
  
 U slučaju da ste se uspješno spojili sa Android uređajem koji nije na popisu možete javiti na dalibor@fsb.hr da ga uvrstimo u listu podržanih U slučaju da ste se uspješno spojili sa Android uređajem koji nije na popisu možete javiti na dalibor@fsb.hr da ga uvrstimo u listu podržanih
  
 [[fsbwireless|FSBwireless]] [[fsbwireless|FSBwireless]]
- 
- 
- 
  
  
javno/fsbwifi_android.txt · Last modified: 2015/04/15 13:37 by dalibor