User Tools

Site Tools


javno:fsbwifi_android

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
javno:fsbwifi_android [2011/05/20 12:12]
dalibor
javno:fsbwifi_android [2015/04/15 13:37]
dalibor
Line 1: Line 1:
-===== FSB Wireless ​=====+===== Eduroam ​=====
    
-Android OS za mobilne uređaje je postao jako popularan kroz zadnjih godinu-dvije pa je time povećan broj upita kako ga spojiti na FSBwireless. +Android OS za mobilne uređaje je postao jako popularan kroz zadnjih godinu-dvije pa je time povećan broj upita kako ga spojiti na Eduroam.
- +
-[[AAIatEDU|AAI identiteta]]+
  
 Preduvjeti za spajanje su: Preduvjeti za spajanje su:
-  * Aktivan [[AAIetEDU|AAI@EDU]] račun+  * Aktivan [[AAIatEDU|AAI@EDU]] račun
   * Mobilni uređaj sa Android operacijskim sustavom koji podržava protokole potrebne za autorizaciju   * Mobilni uređaj sa Android operacijskim sustavom koji podržava protokole potrebne za autorizaciju
  
 Prvi korak je otvoriti //​settings//​ (na home screen pritisnite //menu// tipku pa odaberite //​settings//​) Prvi korak je otvoriti //​settings//​ (na home screen pritisnite //menu// tipku pa odaberite //​settings//​)
  
-{{:​javno:​wifiandroid:​fsbwifi1.png|}}+{{:​javno:​wifiandroid:​eduroam_android1.jpg|}}
  
-Tu odabiremo //Wireless & networks// te ako nije upaljen wireless stavimo kvačicu pokraj //Wi-Fi// 
  
-{{:​javno:​wifiandroid:​fsbwifi3.png|}}+Nakon toga u izborniku //Wi-Fi settings// pritiskom na //Eduroam// dobivamo izbornik za podešavanje mreže
  
-Nakon toga u izborniku //Wi-Fi settings// pritiskom na //​FSBwireless//​ dobivamo izbornik za podešavanje mreže 
- 
-{{:​javno:​wifiandroid:​fsbwifi4.png|}} 
  
 Postavke koje su važne su: Postavke koje su važne su:
Line 26: Line 20:
   * CA certificate:​ **unspecified**   * CA certificate:​ **unspecified**
   * User certificate:​ **unspecified**   * User certificate:​ **unspecified**
-  * Identity: Vaše AAI@EDU korisničko ime +  * Identity: ​**Vaše AAI@EDU korisničko ime** 
   * Anonymous identity: **prazno**   * Anonymous identity: **prazno**
-  * Password: **Vaša ​|AAI@EDU lozinka** +  * Password: **Vaša AAI@EDU lozinka**
- +
-{{:​javno:​wifiandroid:​fsbwifi5.png|}} +
- +
-{{:​javno:​wifiandroid:​fsbwifi6.png|}} +
- +
- +
-[[fsbwireless|FSBwireless]] +
- +
- +
  
 +{{:​javno:​wifiandroid:​eduroam_android2.png|}}
  
  
 +Alternativno možete koristiti http://​installer.eduroam.hr/ ​
  
  
  
javno/fsbwifi_android.txt · Last modified: 2015/04/15 13:37 by dalibor