User Tools

Site Tools


javno:fsbwifi_android

Eduroam

Android OS za mobilne uređaje je postao jako popularan kroz zadnjih godinu-dvije pa je time povećan broj upita kako ga spojiti na Eduroam.

Preduvjeti za spajanje su:

  • Aktivan AAI@EDU račun
  • Mobilni uređaj sa Android operacijskim sustavom koji podržava protokole potrebne za autorizaciju

Prvi korak je otvoriti settings (na home screen pritisnite menu tipku pa odaberite settings)

Nakon toga u izborniku Wi-Fi settings pritiskom na Eduroam dobivamo izbornik za podešavanje mreže

Postavke koje su važne su:

  • EAP method: TTLS
  • Phase 2 authentication: PAP
  • CA certificate: unspecified
  • User certificate: unspecified
  • Identity: Vaše AAI@EDU korisničko ime
  • Anonymous identity: prazno
  • Password: Vaša AAI@EDU lozinka

Alternativno možete koristiti http://installer.eduroam.hr/

javno/fsbwifi_android.txt · Last modified: 2015/04/15 13:37 by dalibor