User Tools

Site Tools


javno:fsb_icalendar_thunderbird

Postavljanje iCal kalendara u Thunderbirdu

U Thunderbirdu je potrebno odabrati karticu Calendar.

Zatim se klikom na desnu tipku miša u praznom prostoru lijevog stupca otvara izbornik (vidi sliku) u kojem je potrebno odabrati New Calendar

U prvom prozoru koji se otvori označite On the network i kliknite Next

U prozoru koji slijedi potrebno je označiti iCalendar(ICS) i pod Location upisati adresu željenog kalendara i kliknuti Next

U trećem prozoru korisnik može unijeti proizvoljno ime kalendara kako će ga vidjeti u Thunderbirdu, boju kojom će biti označen i dr. na kraju je opet potrebno kliknuit na Next

U zadnjem prozoru kliknite na tipku Finish čime je dodavanje kalendara u Thunderbirdu završeno.

javno/fsb_icalendar_thunderbird.txt · Last modified: 2011/11/22 13:43 by andrija