User Tools

Site Tools


javno:fsb_icalendar_google

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

javno:fsb_icalendar_google [2011/11/22 13:44] (current)
andrija created
Line 1: Line 1:
 +====== Postavljanje iCal kalendara u Googleu ======
 +
 +
 +Nakon što pristupite svom Gmail računu potrebno je odabrati //​Calendar//​ (hrv. //​Kalendar//​) iz alatne trake u gornjem lijevom rubu zaslona.
 +
 +{{javno:​kalendari.jpg|}}
 +
 +Na stranici kalendara u rubrici //Other calendars// (hrv. //Ostali kalendari//​) klikom na ikonicu prema slici (označena crvenom strelicom) otvara se izbornik u kojem treba odabrati //Add by URL// (hrv. //Dodajte po URL-u//),
 +
 +{{javno:​dodati_po_url-u.jpg|}}
 +
 +te u otvorenom prozoru upisati link s kojim želite sinkronizirati svoj kalendar i kliknuti na //Add Calendar//.
 +
 +{{javno:​url.jpg|}}
 +
 +Ovako sinkronizirani kalendar vidljiv je i na mobilnim uređajima koji su prethodno sinkronizirani sa vašim Google kalendarom.
 +
 +U slučaju sa ste vlasnik iPhone uređaja sinkronizaciju sa ovako dodanim kalendarima morati ćete dodatno podesiti na adresi https://​www.google.com/​calendar/​iphoneselect
  
javno/fsb_icalendar_google.txt · Last modified: 2011/11/22 13:44 by andrija