User Tools

Site Tools


javno:fsb_icalendar

This is an old revision of the document!


Postavljanje iCal kalendara dostupnih na internetskim stranicama FSB

Internetske stranice Fakulteta strojarstva i brodogradnje omogućavaju svojim korisnicima sinkronizaciju sa kalendarima dostupnim na samim stranicama.

Tako je omogućen pristup slijedećim kalendarima,

- Akademski kalendar (adresa, http://calendars.fsb.hr/akk.php),

- Kalendar sjednica Fakultetskog vijeća (adresa, http://calendars.fsb.hr/fv.php)

Načine podešavanja sinkronizacije sa ostalim kalendarima možete naći ovdje,

- Google

- Thunderbird

- Outlook 2007/2010

javno/fsb_icalendar.1321969061.txt.gz · Last modified: 2011/11/22 14:37 by leon