User Tools

Site Tools


javno:fsb_icalendar

Postavljanje iCal kalendara dostupnih na internetskim stranicama FSB

Internetske stranice Fakulteta strojarstva i brodogradnje omogućavaju svojim korisnicima sinkronizaciju sa kalendarima dostupnim na samim stranicama.

Tako je omogućen pristup slijedećim kalendarima,

- Kalendar sa popisom održavanja nastave te upisnih i ispitnih rokova na adresi (http://calendars.fsb.hr/akk.php)

- Kalendar s popisom neradnih dana dostupan je na adresi (http://calendars.fsb.hr/nd.php)

- Kalendar sjednica Fakultetskog vijeća (adresa, http://calendars.fsb.hr/fv.php)

Načine podešavanja sinkronizacije sa ostalim kalendarima možete naći ovdje,

- Google

- Thunderbird

- Outlook 2007/2010

javno/fsb_icalendar.txt · Last modified: 2011/12/05 09:56 by andrija