User Tools

Site Tools


javno:aaiatedu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

javno:aaiatedu [2011/05/20 12:01]
dalibor created
javno:aaiatedu [2011/05/20 12:11] (current)
dalibor
Line 10: Line 10:
  
 AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sustav AAI@EduHr tehnički je realiziran uporabom distribuiranih LDAP imenika. Svaka ustanova iz sustava MZOŠ, koja je uključena u sustav AAI@EduHr kao matična ustanova, ima vlastiti LDAP imenik u kojemu su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove ( [[http://​www.aaiedu.hr/​|detaljnije]] ...) AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sustav AAI@EduHr tehnički je realiziran uporabom distribuiranih LDAP imenika. Svaka ustanova iz sustava MZOŠ, koja je uključena u sustav AAI@EduHr kao matična ustanova, ima vlastiti LDAP imenik u kojemu su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove ( [[http://​www.aaiedu.hr/​|detaljnije]] ...)
 +
 +[[AAIatEDU|AAI identiteta]]
javno/aaiatedu.txt · Last modified: 2011/05/20 12:11 by dalibor