User Tools

Site Tools


javno:aaiatedu

This is an old revision of the document!


FSB Wireless

Sučelja za provjeru AAI identiteta i konfiguriranje lozinka su redom:

AAI@EduHr

AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sustav AAI@EduHr tehnički je realiziran uporabom distribuiranih LDAP imenika. Svaka ustanova iz sustava MZOŠ, koja je uključena u sustav AAI@EduHr kao matična ustanova, ima vlastiti LDAP imenik u kojemu su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove ( detaljnije …)

javno/aaiatedu.1305885702.txt.gz · Last modified: 2011/05/20 12:01 by dalibor